„Světlo a tma jsou vzájemně na sobě závislé. A ty?“

Zenový koán